"טקסט וטקס"

לתשומת לבך, יש לפתוח חלון חדש. הדפסהדואר אלקטרוני

 1.10.2005-17.12.2005
 
אמר רבי מאיר:
"כשבאתי אצל רבי ישמעאל, אמר לי : בני, מה מלאכתך? אמרתי לו: לבלר אני. אמר לי: הוי זהיר במלאכתך, שבמלאכתך מלאכת שמיים היא, שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת, נמצאת מחריב את כל העולם כולו". (תלמוד בבלי, עירובין יג ע"א)

אלוהים ברא את עולמנו תוך כדי טקס מחזורי ורב רושם. אמצעי הבריאה היו מילים, שמות ואותיות, להן היו כפופים החומר והצורה. בלידה זו של העולם, כל דבר נקרא בשם, קבל תפקיד ותפס את מקומו בקוסמוס.
על לוחות הברית נחקקו אותיות "מכתב אלוהים", כללים וסדר לקיום חברה. במעמד זה עמד עם שלם לנוכח לידתו שלו.

שני אירועים מכוננים אלה, בריאת העולם ולידת עם ישראל ממחישים להפליא את כוחן של האמירה והמילה הכתובה ועוצמתו הסימבולית של הטקס.

האות היא גם סמל. המילה בעברית "אות" מאגדת בתוכה את כל האלף-בית. תחילתה אלף וסופה בית ותווך וו המקשרת ביניהן, מין שלמות הרמונית המקשרת אותנו ישירות לבריאה עצמה, לאותותיה ומופתיה.

המילים יוצרות דימויים בעלי תוכן, צורה ופרשנות. הן בונות ומחזקות את המחשבה המניבה את הטקסט.

טקסט וטקס יוצרים טקסטורה, מארג תרבותי, המאפשר לכל אחד אחת מאיתנו ליצור את הקשר וההקשר בתוכנו ובינינו, לברוא את מחשבותינו ומקומנו ולראות את עצמנו בראי היצירה.

תערוכה זו פותחת את השיח המרתק בנושא של טקסט וטקס דרך ביטויים הרוחני והחומרי.

אביבה שמר עוסקת בעבודותיה בשפה העברית יופייה ועושרה, במילים, במשקלן, עצמתן, הקשרן ומשמעותן האסוציאטיבית והרגשית, תוך כדי בריאתן מחדש.

ז’אק ז’אנו משלב ביצירתו ספרים ומפיח בתוך החומר הקשה של הבטון והברזל, את הריח, את המחשבה, את הקלילות והנוקשות, את הקבוע והמשתנה, את הקדושה והחולין.
יעקב חפץ יוצר על מצע של טקסט את הרישום העדין של היד הכבדה. במחול הטקסי הזה, החתום בחותמת שבלונית, נוצר חלל בו הזמן והמרחב מתחלפים ומשתנים.