אשה ציור

לתשומת לבך, יש לפתוח חלון חדש. הדפסהדואר אלקטרוני

אמיר ניראמיר ניר
אוצרת: סול לנזיני
פתיחה: 09/08/2008 נעילה: 01/11/2008

אמיר ניר בוגר בית ספר לאמנות בתל חי 1984, בחר להתחבר במהלך לימודיו לסצנה הניו-יורקית, למהלכים שהתרחשו שם בזמן אמת - המעבר מן האמנות המושגית לציור ובמיוחד לציור הפיגורטיבי.
יצירותיו בתערוכה זו ממקמות את עשייתו האמנותית של ניר בתוך השיח העכשווי על תפיסת המציאות, כפי שהיא באה לידי ביטוי במגמה של הציור הריאליסטי, המאופיין בתיאורים מדויקים של קטעי מציאות. בציורים אלה מושם הדגש על ההקפדה בעבודת המכחול המשרה תחושה של תיאור "מדויק" של המציאות, כפי שהמתבונן מכיר ומצפה למצוא את מראותיה על הבד.
דימוייו של ניר שאובים מתוך המראה האינטימי המוכר של הסטודיו. נשוא ציוריו הם מודלים, נשים אנונימיות, ובדומה לפרטים אחרים של הציור, דימויים של טבע דומם או של חלל אדריכלי, הם רק מרכיב נוסף במערך הציור.
הדימוי האנושי מנותק מן הסביבה והקומפוזיציה משרה תחושה של תיחום(framing) של מצלמה. בכך מוגברת תחושת הניתוק, הבידוד של הדמות מן הסביבה וקיומה מתאפשר אך ורק בתוך החלל של הציור. תהליך הציור הוא מעין הצצה, גילוי של הגוף העירום, הצצה אל המסתורי, הארוטי, אך גם טומן בחובו את הניסיון של הצייר לראות זאת בעין אובייקטיבית, המחייבת תהליך של הזרה, של יצירת מרחק בין נושא הציור לבין היוצר.

תיאוריו של אמיר ניר מותירים אותנו בתוך המציאות של הציור, בתוך מערכת היחסים בין הדמות לרקע, בין הלבוש לעירום ובעיקר בין הצופה לאמן המציצן.
אמיר ניר