The Inescapable מגירוש ספרד עד הפתרון הסופי

הדפסה

מגירוש ספרד עד לפתרון הסופי - איבן שוובל


שם התערוכה: THE INESCAPABLE
שם האמן: איבן שוובל

פתיחה ביום שבת 17/4/2010 נעילה 21/8/2010
אוצרת: סול לנזיני


פתיחת התערוכה ביום שבת ה- 17/4/2010 בשעה 13:00
בתוכנית: דברי פתיחה, ברכה ואתנחתא מוסיקאלית


ביום שבת ה- 15/5/2010 הרצאה של פרופ' ניסים קלדרון
"מאבן גבירול עד יהודה פוליקר - שירה ומוסיקה במעבר הדורות"

הנכם מוזמנים לפתיחת התערוכה: "מגירוש ספרד ועד הפתרון הסופי" מאת האמן איבן שוובל במוזיאון בר-דוד לאמנות בקיבוץ ברעם.
בתערוכה מציג שוובל עבודות רבות בטכניקות שונות, הכוללות שמן על בד ושמן על בד עם תחריט.

רוב העבודות נוצרו בשנות ה- 90, והן עוסקות בגירוש ספרד והפתרון הסופי.
במסע הזה בין נבכי הטרגדיות הגדולות של העם היהודי, מזמן לנו האמן, מפגש עם דמויות  מן העבר, עם זיכרונות, מקומות ואנשים שהשפיעו, עיצבו את האירועים ועברו מן העולם.דוד

על פי השקפתו של שוובל השואה היא המשכו של גירוש ספרד. בשני המקרים היהודים היו כבולים ולכודים בין גלגלי השיניים של מערכות מאורגנות ומשומנות היטב אשר נוצרו על ידי האיוב האכזרי כנגד העם היהודי. אברבנאל הנושא ונותן עם מלכי ספרד איזבלה ופרדיננד, והאינקביזיטור טורקמדה, קם לתחייה שנים רבות לאחר מכן בדמותו של רומקובסקי מנהיג היהודים בגטו לודג'. גם הוא כאברבנאל נושא ונותן עם האויב, נואם מול היהודים ומנסה לסייע ולהיות גשר בן הצדדים. הסבל האנושי היהודי כאילו משכפל את עצמו במעגל הזמנים.

שוובל גם מצטט בעבודותיו דימויים של אמנים ספרדיים מן העבר כמו ישוע בהפשטה של ישוע, של גויה והאינפטה של ולסקז.
שוובל הציג במוזיאונים ובגלריות רבות בארץ ובעולם. בתערוכה הינה הזדמנות מיוחדת לצפות בנושא וביצירות שטרם הוצגו.