תם הטקס

הדפסה

ענת מסדענת מסד - עבודות 2003-2008
אוצרת: סול לנזיני
 
פתיחה: 03/05/2008 נעילה: 26/07/2008

דימויים ומילים בעלי משמעויות ורבדים סמליים עומדים בבסיס התערוכה הנוכחית. הם משדרים דיכוטומיה בין המנוגד למשלים, המרוחק למקורב והמפורק למאוחד, כמשקפים את המורכבות בעיצוב הזהות הישראלית, שלה ובכלל, אשר העבר וההווה, המוות והחיים מתקיימים בה בכפיפה אחת.

מסד בונה דיאלקטיקה מרתקת בהציבה מילה מול דימוי. היא מאפשרת לצופה להשתמש בהם כחומר לבניית משפטים ואמירות עם משמעות מחודשת פרטית וציבורית. היצירה של מסד ניזונה מהנוף התרבותי-טקסי בישראל העוסק בזיכרון המהווה מרכיב אימננטי, בולט ומשמעותי בהבניית הזהות הקולקטיבית הישראלית.
ה’טקס’ עומד במרכזה של תערוכה זו. באופיו הטקס הוא אירוע ציבורי בעל מאפיינים של מופע אשר האמצעים האמנותיים בו מעלים אל תודעת המשתתפים תוכן מוכר מן העבר, האוצר בתוכו תובנות ,משמעויות, מסרים וערכים טעונים. הטקס מבטא את החשיבות שהיחיד והחברה מייחסים לתוכן שהוא מעלה. באמצעות חווית הטקס הרגשית התבונית, מועלים מנבכי הזיכרון הפרטי והציבורי תכנים מוצפנים המתלכדים לכדי תודעה גלויה, ברורה, משותפת ומלכדת. עוצמת הטקס תלויה במיקוד ובתעוזה בבחירת מרכיביו ואופן ארגונו והצגתו שיגרמו להתחברות ולהתלכדות הציבורית.

תערוכה זו היא השלישית בטרילוגיה של תערוכות העוסקות בטקס, פולחן ומוות של "שם" ושל "כאן": "נא לבוא בחולצות לבנות" (2003), "שמור למשפחה" (2005) ו"תם הטקס" (2008). מסד מציגה יחסי גומלין בין התיאטרליות הטקסית המוחצנת בתיאורים ובפלטת צבעים סוערת לבין החדות והעומק, הרובדיות והסמליות במשמעות של המילים הבודדות. כך, מתנהל דיאלוג בין הזהות האישית וזו הציבורית, המורכבות שתיהן הן ממשקעי השואה והן מהאתוס הציוני. באמצעות הצגת רצף פעולות בסביבות שונות ובמחזורית סדירה, היא מתייחסת למיתוסים לאומיים שהזהות הישראלית מצד אחד מקדשת, ומצד שני מנפצת.
 
הטקס תם אך לא נשלם.