"בריאה בן כאוס לקוסמוס"

הדפסה

25.8.2006-25.11.2006

בריאה בן כאוס לקוסמוסתערוכתו של מיכאיל גרובמן "בריאה בן כאוס לקוסמוס" במוזיאון בר דוד בברעם, הנה קבוצת ציורים שהציר המחבר ביניהן הוא תמאטי, מיסטיקה יהודית, כוחות הפועלים על נפש האדם ועיסוק בזהות יהודית ובסוגיות שזהות זו מעוררת בישראל - ציונות ויהדות. במידה רבה ניתן להתייחס לתערוכה זו כאל סוג של נבואה, ובה כמיהה אל המימד הרוחני- מטפיזי, מתוך ההקשר הפוליטי והחברתי של המציאות הישראלית.

מיכאיל גרובמן הוא אמן ייחודי בשדה האמנות בישראל. יליד מוסקבה, 1939, יצירתו זכתה כבר במהלך שנות הששים, להכרה בינלאומית, כחלק מן העשייה של האוונגרד הרוסי שפעל שם במחצית השנייה של עשור זה. מיד עם עלייתו ארצה ב- 1971, זכתה יצירתו לחשיפה במוזיאון תל אביב לאמנות. ב- 1975 הוא ייסד את קבוצת "לוויתן" (אברהם אופק נמנה בין חברי הקבוצה), מתוך ניסיון לגשר על פני פערים בין שתי תרבויות, בין ה"שם", ברית המועצות, לבין ה"כאן", מדינת ישראל. גרובמן יוצר מודל המגשר על פערים אלה בין ישראל לגולה ומבסס מודל זה על מיסטיקה יהודית.
התערוכה היא מעין קריאה למאבק למען היהדות, למען ההצלה של העם היהודי, לנוכח כוח מאיים, חומרי-פנימי או חיצוני. בציוריו שני הכוחות מתקיימים זה בצד זה, החיים והמוות, השדונים והמלאכים, האדם והשטן, האור והחושך, הרוחני והחומרי. הדימויים, הן הפיגורטיביים והן המילוליים, שואבים את השראתם משני מקורות תרבותיים עיקריים, יהדות ונצרות, עברית ורוסית.
שילוב זה הוא אחד המרכיבים החשובים ביצירת השפה החזותית של גרובמן. הדימויים עצמם, אופיים המאזכר גרפיקה רוסית, הצבעוניות, השימוש בטקסט, כל זאת מעורר בצופה אסוציאציה של תרבות אחרת. אך השימוש במקורות יהודים, "ויכלו השמים והארץ", "יציאת מצרים 2000" או "שמים אחרונים" יוצרים הקשר של תרבות יהודית. כך גם השימוש באותיות א’ ו-ת’ הוא עברות של האלפה והאומגה, שתי האותיות מתוך האלף בית היווני המסמלות בנצרות את הראשית ואת הקץ.
תערוכה זו, המוצגת בימים אלו "ימים נוראים" של חשבון נפש במוזיאון בר דוד בקיבוץ ברעם, יישוב על גבולנו הצפוני, שספג מטחי קטיושות במלחמה הנוראית בה אזרחי מדינת ישראל עמדו בפני סכנה קיומית, מקבלת משנה תוקף בהתמודדות עם הזהות היהודית והישראלית, עם הסכנות הקיומיות ועם הניסיון לברוא מתוך הכאוס את כוחות היצירה.