מאקספרסיוניזם יהודי לאקספרסיוניזם ארץ ישראלי

לתשומת לבך, יש לפתוח חלון חדש. הדפסהדואר אלקטרוני

שמואל בונה - הצעקהמאקספרסיוניזם יהודי לאקספרסיוניזם ארץ ישראלי, תערוכה מאוסף בר-דוד.

 

במקביל לאקספרסיוניזם הגרמני, שהתפתח בארץ עם עליית האמנים מגרמניה, הופיע סיגנון של אקספרסיוניזם שמקורו בצרפת ובמיוחד מן האסכולה היהודית של פריס. שני זרמים אלו מלווים את הציור האקספרסיוניסטי הישראלי והשפעתם תורגש ביצירותיהם בדרגות שונות.
בתערוכה תוצגנה יצירות של אמנים רבים כמו יעקב שטיינהרדט, יוסף בודקו, שלום סבא, יעקב וכסלר, יצחק פרנקל, מרדכי לבנון, פנחס אברמוביץ וחיים אתר.