השתלמויות ואנשי צוות

חדר מורים | השתלמויות צוותי חינוך והוראה

המוזיאון מזמין צוותי חינוך והוראה להשתלמויות ומפגשי העשרה מגוונות בנושאים מגוונים.

ההשתלמויות מועברות בחללי המוזיאון או במוסדות החינוך השונים.

המפגשים כוללים: סיורים מודרכים, הרצאות וסדנאות יצירה.

בין נושאי ההשתלמויות הם:

-עיצוב חללים פעילים בבית הספר

-לימוד מקצועות הליבה תוך שימוש בכלים משפת האמנות

-מפגשים וסדנאות אמן

-תכנית מוזה בגליל: תכנית מוזאלית שנתית לבתי ספר וגנים.

-כיצד בונים קשר עם מוזיאון?

-אילו תכנים מוזאלים ניתן להעביר בבית-הספר וכיצד?

-מהם יתרונות החינוך המוזאלי?

-כיצד מרעננים את תכנית הלימודים באמצעות תערוכות במוזיאון.

-סדנת היכרות והתנסות עם השלבים להתבוננות ביצירות אמנות לילדים

-מה יתרונותיו של המוזיאון כמרחב למידה?

המוזיאון מארח מורים מנהלים לימי הערכות וישיבות צוות.

לפרטים נוספים:
bar-david.info@baram.biz
04-6988295