מאמרים

  • למה החוויה החושית בחינוך המוזיאלי היא כה חשובה?

      חוויית ההתבוננות ביצירה יצירות אמנות חזותית מגולמות בדימויים שניתן לראות ולחוש. לכן לפני שעולות מחשבות רעיוניות, קודם כל ישנה מעורבות פיזית, חושית ורגשית. לאחר מכן, יצירה מסקרנת תעורר את הצופים לפרשנות באמצעות תהליכי חשיבה רציונליים. חוויות אל מול יצירות אמנות יכולות להניע בבת אחת את ההיגיון, החושים, הרגשות והערוצים המוטוריים בתגובת האדם. מיזוג הדרכים […]