דיאלוג עם האוסף ובוגרים מצטיינים תל חי | פתיחה

יום שישי 21.08.2020, בשעה 11:00

פתיחת שתי תערוכות
One on One
סטודנטים בעקבות אוסף המוזיאון

אדמה קשה
בוגרים מצטיינים תשע”ט
המכון לאמנויות תל-חי