חמור לבן | לודוויג שוורינג

שבת 13.03.2021, בשעה 13:30

פתיחת תערוכה
חמור לבן | לודוויג שוורין
יצירות מאוסף המוזיאון