Royal Jelly

אפרת רובינשטיין

 • אוצר
  אבי איפרגן
 • אמנים
  אפרת רובינשטיין
 • מועד התערוכה
  13.03.21 - 01.05.21

אפרת רובינשטיין בתערוכה “רויאל ג’לי” (דבש מלכות) עוסקת בדמות האישה ובמרחב הקיומי שלה הנשלט ומנותב דרך מערכות פטריארכליות של כוח, פוליטיקה וכלכלה. היא מוצאת מודל אוטופי של אישה בדמות מלכה בממלכת הדבורים אליו היא שואפת כאוטופיה מושלמת. רובינשטיין פורעת את הפרדיגמה השגורה של אותו סדר חברתי פטריארכלי בדימויים מזוקקים, שבאמצעותם מרוקנת מחוות גבריות ומסחררת בפוליטיקה הפוכה של הגוף את מנגנוני הכוח, הפיתוי וכלכלת הגוף. רובינשטיין בוחרת את חברת הדבורים כמודל אלגורי של אורגניזם המתנהל בהרמוניה מופתית בין מלכה, דבורים עמלות וזכרים. דבש מלכות הנו נוזל חיים אנרגטי, שמסנכרן סביבת קיום יציבה ואיתנה אלא, שגם זו סופה להתערער ברגע, שהמלכה עפה למחול הכלולות שלה שממנו לא שבה לטירת הדבש וסופה של הטירה להישמד. רובינשטיין מציינת: “בהדהוד לאותם אירועי קיצון, אני מתייחסת בעבודותיי למצבים – הן פיזיים והן מנטליים – של פרישה, ניתוק, התרחקות ופיזור, בשיבוש הבלתי נמנע המתחולל במנגנון של “המכונה המופלאה” הקרויה גוף האדם.

 

כתבה בעיתון הארץ, גלריה שישי

https://www.haaretz.co.il/gallery/art/artreview/.premium-1.9627396

 • אוצר
  אבי איפרגן
 • מועד התערוכה
  13.03.21 - 01.05.21
 • אמנים
  אפרת רובינשטיין
אפרת רובינשטיין
אפרת רובינשטיין
אפרת רובינשטיין