"סימנים מוסכמים" אילונה בלגה

אגף הוידיאו ארט

מבוגרים

באגף זה מוצגים עבודות וידאו ארט של אמנים עכשוויים.. כבר מראשיתו של המדיום בישראל בלטה הקרבה של הסרטים אל האמנות המושגית. במהלך שנות התשעים של המאה ה-20 החל מדיום זה להתפתח בישראל והפך למדיום פופולרי בקרב שדה האמנות המקומי. בימים אלה מוצגת באגף התערוכה “סימנים מוסכמים” – אילונה בלגה.

חזרה