חנוכית שמן | אלג'יר, המאה ה19

אדריכלות בחנוכיות

תיכון | 0.45 שעות

מה לחנוכיה ולשער טיטוס? באילו חנוכיות נוכל למצוא ערבסקות ובאילו נמצא דווקא חזית של כנסיה? נתבונן בחנוכיות מאוסף המוזיאון, נתחקה אחר מקורות ההשראה של אמני החנוכיות בקהילות ישראל השונות ונעמוד אחר הדמיון והשוני בינהן.

סדנה: עיצוב מוצר

חזרה