חותם מאוסף המוזיאון

איש וחותמו

יסודי | 0.45 שעות
מהו חותם? למה שימש? מה ניתן ללמוד על אדם מהתבוננות בחותם שלו?  נתבונן בחותמים ובעיטוריהם וננסה להבין מה היה משלח ידו של בעל החותם ואיך ייצוג כה זעיר יכול לייצג אדם? וגם נייצר חותם אישי משלנו.

סדנה: הכנת חותם אישי מחומר

חזרה