קמע | מרוקו, המאה ה20

בלשים במוזיאון

יסודי | 0.45 שעות

מפצחים את סודות היודאיקה. בסיור בלשות חוויתי נענה על שאלות ונתחקה, תוך כדי משחק אחר גלגל החגים היהודי. במהלך הפעילות יתוודעו התלמידים לתשמישי קדושה ומצווה ששימשו בקהילות ישראל השונות.

סדנה: חקר באגף היודאיקה

חזרה