גלגולו של כתב

יסודי | 0.45 שעות

,מהו הקשר בין ציור הקיר הפרהיסטורי להמצאת הכתב? כיצד שימש הכתב למקור מידע ואמצעי תקשורת? ומה בין כתב היתדות לכתב ההירוגליפי ולכתב העברי הקדום? נתבונן בהתפתחות הכתב העברי דרך כתב היתדות שבאגף הארכאולוגיה, אבן השקוף הכתובה בכתב עברי עתיק וספר התורה, דרכם נחקור את הכתב העברי ומקורותיו.

מומלץ לשלב עם סדנת סופר סת”ם.

סדנה: כותבים עברית עתיקה על חומר

חזרה