עדו בר-אל

זו אמנות?

תיכון | 2.0 שעות
בעקבות ביקור והדרכה בתערוכה יערכו התלמידים סדנה של משפט צדק ליצירה אחת מתוך התערוכה דרכה ילמדו לשאול שאלות, להגן ולהתווכח על עבודת האמנות. הפעילות תלווה בתחפושות והמחזת סצנות של המשפט. לסיום יערך מפגש עם אחד מאוצרי המוזיאון בו יוכלו להכיר את נושא האוצרות וילמדו על הקשר בין אוצר- מוזיאון ואמן.

סדנת דיבייט

חזרה