חג ומועד

גן-יסודי | 0.45 שעות

מה מקורם של מנהגי החגים? האם נחגגו תמיד באותו אופן? נכיר חגים ומנהגים במסורת היהודית ונראה באיזה אופן הושפעו מהתרבות המקומית לאורך ההיסטוריה ועל איזה סממנים ייחודיים שמרו. באמצעות תשמישי המצווה של עדות ישראל השונות המוצגים באגף היודאיקה נכיר חגים ומנהגים במסורת היהודית ונתחקה אחר ההיסטוריה היהודית מחורבן בית המקדש ועד ימינו. מומלץ לקראת חגי תשרי ובהתאמה למועדים הקרבים.

סדנה: אופי הסדנה מותאם למועד ולחג הקרב ולגיל המודרכים

חזרה