דרך הסמלים

יסודי

הדרכה פעילה באגף היודאיקה
מסע אל העבר, שבמהלכו נכיר מקרוב את הסמלים על גבי תשמישי הקדושה והמצווה. נראה, כיצד באים לידי ביטוי הסמלים הללו על גבי פריטי היודאיקה בקהילות היהודיות בתפוצות ונתחקה אחר משמעותם.

סדנה: יצירת סמל משפחתי

חזרה