ארכיאולוג צעיר

גן

מהי חפירה ארכאולוגית? איך היא מתנהלת? איך קובעים גיל של פריט? נחקור את הפריטים המוצגים בתערוכת הארכיאולוגיה ונתחקה אחר שימושם. נלמד את מלאכתו ושיטת עבודתו של הארכאולוג, נתנסה בחפירה, נגלה ממצאים ונסדרם בתרשים ארכיאולוגי.

 

 

חזרה