בדבר לחם | לוח כתב יתדות , אומה, 2034 לפנה"ס לערך

ארכיאולוגים צעירים

יסודי | 0.45 שעות

מהי חפירה ארכאולוגית? איך היא מתנהלת? איך קובעים גיל של פריט? נחקור את הפריטים המוצגים בתערוכת הארכיאולוגיה ונתחקה אחר שימושם. נלמד את מלאכתו ושיטת עבודתו של הארכאולוג, נתנסה בחפירה, נגלה ממצאים ונסדרם בתרשים ארכיאולוגי.

סדנה: התנסות בחפירה ארכיאולוגית

חזרה