הגוף המכני | תערוכה קבוצתית

יום שבת 29.02.2020, בשעה 13:00

פתיחת תערוכה  הגוף המכני

בנוכחות האמנים:

מרים כבסה | יצחק ליבנה | יהודית סספורטס | גבי קלייזמר | יוסף קריספל

והאוצר:

אבי איפרגן